Termeni și condiții

Acești termeni generali de afaceri definesc principiile relațiilor de afaceri dintre vânzător - operatorul magazinului online ELBEZA.ro și cumpărători. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul este de acord cu acești termeni și condiții.

1. Identificarea părților contractante

Vânzătorul (operatorul magazinului online ELBEZA.ro):

SEBA.SK, s.r.o Janka Kráľa 1066/39, 020 01 Púchov, Republica Slovacă

Reg. com.: 43903088

CUI: 2022508939

Codul de înregistrare fiscală: SK2022508939

Compania SEBA.SK, s.r.o este înregistrată în Registrul Comercial al Tribunalului Districtual din Trencin în secțiunea S.r.o, cu numărul 18640 / R

Date de contact: E-mail: salut@elbeza.ro

Cumpărător: Persoană fizică sau juridică care a încheiat o relație de afaceri cu SEBA.SK, s.r.o, prin trimiterea unei comenzi prin intermediul magazinului online ELBEZA.ro. (denumit în continuare "cumpărător")

2. Comandă

Cumpărătorul poate comanda bunuri onlinedirect pe site-ul magazinului electronic, 24 de ore pe zi. Condiția pentru validitatea comenzii este completarea tuturor datelor obligatorii din formularul de comandă online. Contractul de cumpărare pe baza căruiavânzătorul vinde bunurile cumpărătorului se bazează pe confirmarea obligatorie a comenzii. Comanda capătă caracter obligatoriu odată cu confirmarea acceptării comenzii prin e-mail sau telefon, care se realizează după transmiterea electronică a comenzii anterioare (confirmarea primirii comenzii nu este considerată obligatorie). Acceptarea comenzii este efectuată de obicei de către vânzător după verificarea disponibilității bunurilor la furnizor. Confirmarea acceptării comenzii (sau a unei părți a acesteia) de către vânzător este considerată obligatorie pentru ambele părți dacă nu ajunge la încălcarea termenilor conveniți în momentul confirmării. Condițiile esențiale sunt în principal conținutul comenzii (specificarea exactă a mărfurilor și cantitatea acestora), prețul mărfurilor și al transportului, metoda și data livrării.

Cumpărătorul confirmă vânzătorului prin trimiterea unei comenzi că acesta este conștient de faptul că este obligația cumpărătorului de a plăti prețul comenzii.

3. Anularea comenzii

Anularea comenzii din partea cumpărătorului:

Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda fără să prezinte vreun motiv în orice moment înainte de confirmarea obligatorie. În cazul în care comanda este confirmată din partea vânzătorului, și deci obligatorie, comanda poate fi anulată numai dacă vânzătorul nu îndeplinește condițiile de livrare convenite. În cazul anulării unei comenzi confirmate, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului daunele rezultate din această negociere. Vânzătorul poate solicita despăgubiri, în special dacă pentru asigurarea bunurilor a suportat costuri care pot fi demonstrate. Taxa de anulare poate fi în valoare de până la 100% din prețul total al mărfurilor.

Anularea comenzii de către vânzător:

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte a acesteia în următoarele cazuri:

a) comanda nu a putut fi confirmată (numărul de telefon este incorect, cumpărătorul nu este disponibil, nu răspunde la e-mail, telefon etc.)

b) bunurile necesare nu mai sunt fabricate sau disponibile la furnizor sau prețul produsului la furnizor sa schimbat semnificativ. În cazul în care se întâmplă acest lucru, vânzătorul va contacta imediat cumpărătorul pentru a conveni asupra unei alte proceduri. În cazul în care cumpărătorul plătește o parte sau întreaga sumă a prețului bunurilor, vânzătorul returnează suma plătită în cont sau o trimite la adresa clientului în termen de 14 zile calendaristice.

4. Retragerea din contractul de cumpărare (magazin electronic)

Retragerea din contractul de cumpărare din partea cumpărătorului: În conformitate cu § 7 din Legea nr.102/2014 C. c. privind protecția consumatorului la vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și de modificare a unor legi (denumit în continuare "Legea privind protecția consumatorilor"), cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractîn termen de 14 zile calendaristice de la data livrării bunurilor. În conformitate cu politica internă a magazinului, am extins această perioadă legală la 100 de zile calendaristice. În cazul returnării mărfurilor în termen de 100 de zile calendaristice,taxele legate de retur vor fi suportate de către cumpărărtor. Costurile poștale nu pot fi cuantificate în avans. Cu toate acestea, taxele de transport pentru coletele mici sunt de aproximativ 24 Lei. Pentru bunuri cu o valoare mai mare, recomandăm să fie trimise ca un colet asigurat. Dreptul de returnare a mărfurilor în termen de 14 zile nu se aplică pentru retur la societățile comerciale, persoane juridice cu CUI.

Procedura în cazul retragerii din contract:Cumpărătorul se poate retrage din Contract numai după informarea Vânzătorului prin trimiterea unui e-mail electronic pe adresa de e-mail salut@elbeza.ro sau în scris către SEBA.SK, sro, J.Kráľa 1269/44 (budova tlačiarne ASSA), 02001 Púchov, Slovacia nu mai târziu de 30 de zile de la data livrării bunurilor. La retragerea din contract, este necesar să se precizeze numele, prenumele, numărul de comandă și data achiziționării de bunuri și numărul contului bancar al cumpărătorului (sau adresa de retur) sau să se trimită un formular de retragere completatCumpărătorul este obligat să returneze mărfurile în cel mult 30 de zile de la data livrării bunurilor. Bunurile trebuie ambalate bine șitrimise împreună cu factura și formularul de retragere completat. Dacă un cadou, o cutie cadousau alte articole au fost incluse gratuit în livrarea bunurilor, cumpărătorul trebuie să returneze și aceste lucruri împreună cu bunurile achiziționate. Vânzătorul are obligația să evalueze fără întârziere condiția bunurilor returnate pe cheltuiala cumpărătorului. În cazul unei retrageri, vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului prețul de cumpărare deja plătit, împreună cu costurile de transport, de livrare sau de expediere în termen de 14 zile de la primirea fizică a bunurilor. Vânzătorul nu este obligat să plătească costuri suplimentare cumpărătorului dacă cumpărătorul nu alege cea mai ieftină modalitate de expediere. Costurile suplimentare reprezintă diferența dintre costurile de livrare alese de cumpărător și costurile de livrare în modul cel mai ieftin oferit de către vânzător. Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului plata în același mod în care cumpărătorul a plătit pentru bunuri. Cumpărătorul poate cădea de acord cu vânzătorul în ce privește modalitatea de rambursare a plății. În cazul în care bunurile și ambalajul acestora nu sunt returnate vânzătorului în stare intactă, Cumpărătorul este obligat să despăgubească Vânzătorul pentru toate costurile asociate cu aducerea mărfurilor în starea inițială și remedierea stării bunurilor (conținut incomplet, ambalaje deteriorate, mărfuri uzate sau murdare etc.) .

Dreptul de retragere din contract în conformitate cu OUG nr. 34/2014 nu se aplică mărfurilor care sunt etichetate ca producție la comandă, sau personalizată. Cumpărătorul nu se poate retrage din contractul în care sunt furnizate produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; Producția personalizată este reglementată de OUG nr. 34/2014 articolul 16 punctul c).

Cumpărătorul, prin trimiterea unei comenzi, confirmă vânzătorului că acesta a îndeplinit la timp și în mod corespunzător obligațiile de informare în conformitate cu OUG 34/2014 privind protecția consumatorilor.

5. Termenii de livrare

Vânzătorul livrează bunurile comandate cumpărătorului în funcție de disponibilitatea produselor și de posibilitățile de stoc ale vânzătorului, în cel mai scurt timp posibil, timpul de livrare pentru fiecare articol fiind diferit și este scris la fiecare produs în parte.

Locul de ridicare a produselor comandate este determinat pe baza comenzii cumpărătorului. Finalizarea comenzii are loc la livrarea mărfurilor achiziționate la locul specificat de cumpărător. Transportul către destinație este furnizat de către vânzător. Documentul fiscal - factura va fi trimisă cumpărătorului în termen de cel mult 14 zile de la primirea bunurilor comandate, respectiv imediat după primirea coletului de la transportor. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul este de acord cu trimiterea facturii în formă electronică.

În cazul în care mărfurile nu sunt livrate în stare bună și intacte, cumpărătorul nu va prelua bunurile de la curier și va primi altele. Bunurile nu vor fi preluate dacă ambalajul este deteriorat. Modul de livrare a bunurilor este ales de către cumpărător în comandă, cu costuri de transport în funcție de modul de transport selectat.

Prin trimiterea unei comenzi, cumpărătorul se angajează să preia bunurile comandate. În cazul în care cumpărătorul nu preia comanda, nici după notificarea vânzătorului, acest lucru este considerat o încălcare a contractului de cumpărare.

6. Răspunderea pentrudefectele bunurilor și garanție

Responsabilitatea vânzătorului:

Vânzătorul este responsabil pentru bunurile comandate prin faptul că acestea au calitatea, cantitatea solicitată de cumpărător și că sunt lipsite de defecte. Vânzătorul este responsabil pentrudefectele pe care le au produsele la preluarea bunurilor și pentru defectele care apar după ce mărfurile au fost preluate în perioada de garanție.

În cazul în care apare un defect la un produs achiziționat, cumpărătorul este îndreptățit să revendice răspunderea pentru defectul mărfurilor - să facă o reclamație. Vânzătorul trebuie să decidă asupra reclamațiilor imediat după examinare, în cazuri complexe, în termen de 3 zile lucrătoare. Acest timp nu ia în considerare timpul necesar pentru evaluarea profesională a defectului. Vânzătorul se angajează să rezolve plângerea în termen de 30 de zile de la data trimiterii reclamației, cu excepția cazului în care vânzătorul a fost de acord cu cumpărătorul asupra unei perioade mai lungi de timp. Cumpărătorul nu are dreptul să pretindădespăgubiri sau să facă reclamație la produsele cu defect despre care a luat cunoștință înainte de achiziționare și a fost de acord cu o reducere din prețul inițial.

Comunicarea reclamației către vânzător

Cumpărătorul este obligat să comunice cererea de reclamație numai în formă scrisă. În plângere, cumpărătorul va da numărul comenzii, denumirea produsului reclamat, descriereadefectului și, dacă este posibil, documentația foto (în cazul notificării reclamației prin email) sau prin trimiterea unui formular de reclamații completat. Mărfurile reclamate trebuie returnate împreună cu dovada achiziționării de bunuri - factura.

Procesul de revendicare în perioada de garanție:

Perioada degaranție este de 2 ani (24 de luni). Dacă există undefectcare apare imediat după cumpărarea mărfurilor, este necesar să fie informat imediat vânzătorul. Perioada de garanție începe odată cu preluarea mărfurilor de către cumpărător. După expirarea garanției, dreptul de revendicare va expira.

Reclamația poate fi depusă pentru defectele de fabricație pe care le prezintă bunurile la preluarea de către cumpărător sau care vor avea loc în perioada de garanție.

Următoarele cazuri nu se aplică unei reclamații:

Daune mecanice asupra bijuteriilor (adică, prin cădere, impact, forță grosieră etc.) - de ex. ruperea lanțului, fisurarea suprafeței, spargerea bijuteriilor, punerea în pericol a bijuteriilor, spargerea sau ruperea pietrei etc.

Căderea pietrei sau a perlei cauzată mecanic - prin impact, cădere sau contact cu apă și preparate chimice.

Pentru uzura obișnuită a bijuteriilor, fisuri ale suprafeței din rodiu sau din aur a bijuteriilor, etc.

Înlocuirea bateriei în ceas

Oxidarea argintului

Modificarea culorii aurului

Deteriorarea bunurilor din cauza dezastrelor naturale

Deteriorarea cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de întreținere

Deteriorarea bunurilor în timpul transportului

Cumpărătorul este obligat să vizualizeze bunurile imediat după preluarea acestora de la transportor. Dacă se constată o deteriorare mecanică a ambalajului produsului, cumpărătorul este obligat să verifice starea mărfii și, în caz de deteriorare, să facă o înregistrare a daunelor în prezența curierului. Dacă cumpărătorul descoperă o livrare de bunuri incompletă în ambalajul intact, este necesar să raporteze acest fapt imediat după primirea coletului. Ulterior, plângerile de acest gen nu vor fi acceptate luând în considerație condițiile de reclamații ale transportorilor. În cazul în care cumpărătorul descoperădefecțiuni sau părți lipsă ale produsului atunci când despachetează coletul , el / ea nu are dreptul să dispună în vreun fel de bunurile defecte până la soluționarea reclamației. Vânzătorul nu este responsabil pentru consecințele cauzate de întârzierea livrării sau pierderea coletului cauzată de transportor sau de un obstacol neprevăzut.

Rezolvarea litigiilor

a) defecte recuperabile

Ca defect recuperabil se consideră acela a cărui îndepărtare nu va afecta aspectul, funcționalitatea și calitatea bunurilor. Dacă reclamația cumpărătorului este rezolvată prin înlocuirea produsului cu unul nou, perioada de garanție a noului produs începe odată cu preluarea produsului de către cumpărător. Același lucru este valabil dacă este vorba despre schimbarea unei părți a produsului pentru care a fost oferită garanția. În cazul defectelor care pot fi îndepărtate, cumpărătorul poate solicita:

- Înlocuirea unui component sau a unei părți defecte dacă defectele se referă numai la componente sau părți,

- schimbarea mărfurilor, dacă nu au fost încă utilizate.

b) defecte irecuperabile

În cazul defectelor irecuperabile care împiedică utilizarea corectă a mărfurilor, cumpărătorul poate solicita schimbarea unui produs deterioarat cu un altul nou fără defect. În cazul în care înlocuirea mărfurilor defecte nu este posibilă din partea vânzătorului, cumpărătorul poate solicita anularea contractului și rambursarea sumei plătite.

În cazul unor defecte irecuperabile care nu împiedică utilizarea corectă a bunurilor conform scopului, cumpărătorul și vânzătorul pot cădea de acord cu acordarea unei reduceri. La determinarea sumei de reducere, se ia în considerare măsura defectelor.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Dacă clientul (cumpărătorul) nu a fost mulțumit de modul în care plângerea sa a fost tratată de vânzător sau cumpărătorul crede că vânzătorul i-a încălcat drepturile, cumpărătorul are dreptul să contacteze vânzătorul pentru remediere prin e-mail la adresa salut@elbeza.ro. În cazul în care vânzătorul răspunde cererii în mod negativ sau nu răspunde în decurs de 30 de zile, cumpărătorul este îndreptățit să depună o cerere de soluționare alternativă a litigiului la o entitate SAL. Entitățile SAL sunt structuri care oferă soluționarea unui litigiu de consum printr-o procedură SAL. În România, soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți este reglementată de OG nr.38/2015 care transpune Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului CE nr.2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum).

Consumatorul poate depune o plângere prin intermediul platformei alternative de soluționare a litigiilor: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Politica de confidențialitate

Vânzătorul colectează și prelucrează datele personale achiziționate ale cumpărătorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale Datele personale sunt colectate și prelucrate în scopul îndeplinirii contractului dintre vânzător și cumpărător.

Datele colectate și prelucrate ale persoanelor fizice sunt:numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare.Datele colectate și prelucrate ale persoanelor juridice sunt:denumirea societății comerciale, adresa, inclusiv codul poștal, adresa de livrare, codul de înregistrare fiscală, nr. de înregisttrare la Oficiul Registrului Comertului, denumirea societății comerciale, numărul de telefon și adresa de e-mail

Datele pot fi actualizate și modificate de cumpărător după conectarea la sistemul magazinului electronic. Prin trimiterea unei comenzi, cumpărătorul este de acord cu colectarea și utilizarea datelor sale personale și a datelor privind achizițiile sale. În cazul în care consumatorul își exprimă dezacordul în scris la efectuarea comenzii în secțiunea observații, nu va fi informat despre știrile din magazinul online prin e-mail sau prin telefon. Vânzătorul se angajează să nu furnizeze datele personale ale cumpărătorului sau orice alte informații despre cumpărător unor terțe părți. Excepție fiind, datele personale ale cumpărătorului furnizate transportorilor și necesare pentru livrarea mărfurilor comandate. Vânzătorul se angajează să trateze și să păstreze datele personale ale cumpărătorului în conformitate cu legislația aplicabilă în România. Cumpărătorul acordă vânzătorului permisiunea de a procesa date cu caracter personal pe o perioadă nedeterminată de timp. Cumpărătorul poate retrage oricând,în scris, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acordul expiră în termen de o lună de la primirea revocării acordului cumpărătorului de către vânzător.