Politica de confidențialitate

Următoarele informații se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și / sau clienților acestui site (denumită în continuare "Persoana vizată") de către vânzătorul menționat mai sus (denumit în continuare "Operator"). Prelucrarea și protejarea acestor date cu caracter personal este reglementată de prevederile Legii nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare "Legea"), coroborat cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 (GDPR) a Parlamentului European din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare "Regulamentul").

Prelucrarea datelor cu caracter personal la trimiterea unei comenzi

Datele Persoanei vizate, pe care Operatorul urmează să le prelucreze în scopul soluționării comenzilor și îndeplinirii obligațiilor care decurg din contractul de cumpărare încheiat între Persoana vizată și Operator sunt: numele și prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon al Persoanei vizate.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date este îndeplinirea drepturilor și obligațiilor care decurg din contractul menționat mai sus, care altfel nu ar putea fi încheiat.

Datele personale vor fi prelucrate pe durata obligațiilor statutare ale Operatorului care rezultă din legislația general obligatorie, în special din Codul civil, Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, și Legea privind arhivarea și înregistrarea datelor personale, legea contabilității și Legea privind TVA-ul, pe o perioadă de cel puțin 10 ani.

Cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate poate fi autorizată compania Blueweb sro, cu sediul social la Štefánikova 13, 010 01 Žilina, email: obchod@blueweb.sk, tel .: 0908 164 185, care oferă Operatorului soluții de eshop legate împreună cu asigurarea funcționării corecte a magazinului online (denumit în continuare "Intermediar").

În prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate nu se vor lua decizii automatizate, prin care Operatorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal unei țări terțe, unei organizații internaționale sau unor terțe persoane, cu excepția Intermediarului și a furnizolrilor de servicii de curierat în legătură cu livrarea bunurilor comandate.

Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului accesul la datele sale personale, corectarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la transferabilitatea datelor către un alt operator, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod automat, la cererea persoanei vizate dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor în cazul în care Operatorul și / sau Intermediarul procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal, încălcând Regulamentul și / sau Legea.

Bunurile și / sau serviciile oferite în magazinul online nu sunt destinate vizitatorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Prelucrarea informațiilor personale la abonamentul la newsletter

Datele personale ale Persoanei vizate pe care Operatorul le prelucrează în scopul trimiterii de informații despre produsele și serviciile sale(newsletter) sunt: adresa de e-mail, numele și prenumele Persoanei vizate.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date este consimțământul Persoanei vizate în sensul art. 13 alin. 1 punct. a) al Legii împreună cu art. 6 alin. 1 punct. a) din Regulament care poate fi revocat în orice moment făcând clic pe linkul activ de la sfârșitul fiecărui buletin informativ (newsletter) sau pe baza unei cereri scrise trimise la adresa de e-mail a Operatorului.

Datele personale vor fi procesate atâta timp cât Persoana vizată are interesul de a trimite buletinul informativ al Operatorului.

Datele personale vor fi procesate atâta timp cât Persoana vizată are interesul de a trimite buletinul informativ al Operatorului.prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate poate fi încredințat Intermediarul care, furnizează sau poate gestiona campaniile publiciatare ale Operatorului trimise prin newsletter.

În prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate nu se vor lua decizii automatizate, prin care Operatorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal unei țări terțe, unei organizații internaționale sau unor terțe persoane, cu excepția Intermediarului.

Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului accesul la datele sale personale, corectarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la transferabilitatea datelor către un alt operator, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod automat, la cererea persoanei vizate dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor în cazul în care Operatorul și / sau Intermediarul procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal, încălcând Regulamentul și / sau Legea.

Buletinul informativ nu este destinat vizitatorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Prelucrarea datelor cu caracter personal la evaluarea unei achiziții / sau în cazul publicării unei întrebări

Datele personale ale Persoanei vizate pe care Operatorul le prelucrează în scopul publicării Ratingului de achiziție sau a unei întrebări publicate de Persoana vizată la produsul / serviciul respectiv sunt: numele și prenumele, adresa de reședință (oraș).

Baza legală pentru prelucrarea acestor date este consimțământul Persoanei vizate în sensul art. 13 alin. 1 punct. a) al Legii împreună cu art. 6 alin. 1 punct. a) din Regulament care poate fi revocat în orice moment pe baza unei cereri adresate Operatorului.

Datele personale vor fi procesate atâta timp cât Persoana vizată are interesul de a publica un rating de achiziție și / sau o întrebare (care, împreună cu răspunsul Operatorului, le servește și altor clienți pentru a obține mai multe informații despre produse și servicii) pe site-ul Operatorului.

La prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate nu se vor lua decizii automatizate, prin care Operatorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal unei țări terțe, unei organizații internaționale sau unor terțe persoane.

Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului accesul la datele sale personale, corectarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la transferabilitatea datelor către un alt operator, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod automat, la cererea persoanei vizate dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor în cazul în care Operatorul procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal, încălcând Regulamentul și / sau Legea.

Formularul pentru publicarea evaluării achiziției și / sau a unei întrebări nu este destinat vizitatorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Prelucrarea datelor cu caracter personal la utilizarea serviciul Client înregistrat

Datele personale ale Persoanei vizate pe care Operatorul le prelucrează în scopul furnizării serviciului Client înregistrat sunt: Numele și prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon al Persoanei vizate.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date este îndeplinirea drepturilor și obligațiilor care decurg din utilizarea serviciului Client înregistrat, care altfel nu ar putea fi furnizat integral.

Datele personale vor fi procesate atâta timp cât Persoana vizată are interesul în utilizarea serviciului Client înregistrat.

Cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate poate fi încredințat Intermediarul care, furnizează Operatorului soluții de magazin online pentru a asigura funcționarea corectă a magazinului online, prin urmare și funcționarea corespunzătoare a serviciului Client înregistrat.

În prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate nu se vor lua decizii automatizate, prin care Operatorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal unei țări terțe, unei organizații internaționale sau unor terțe persoane, cu excepția Intermediarului.

Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului accesul la datele sale personale, corectarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la transferabilitatea datelor către un alt operator, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod automat, la cererea persoanei vizate dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor în cazul în care Operatorul și / sau Intermediarul procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal, încălcând Regulamentul și / sau Legea.

Serviciul Client înregistrat nu este destinat vizitatorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.